Siden som lister juleudflugterne, er ved at blive opdateret.
Indtil da kan du klikke dig til udflugterne via. hovedmenuen.